Регистрирани тркачи за

Пештани екстрим вертикал

Ред. Бр. Стартен
БИБ Број
Име Презиме Пол Год. на
раѓање
Земја Град
1 Igor Stamatoski Машки 1990 Македонија Ohrid
2 3000 Igor2 Stamatoski2 Машки 1990 Македонија Ohrid
3 Igor Stamatoski Машки 1990 Македонија Ohrid
4 Igor Stamatoski Машки 1990 Македонија Ohrid
5 Igor Stamatoski Машки 1990 Македонија Ohrid