За Охрид

Се наоѓа во југозападниот дел на Р. С. Македонија, на два рида благо поврзани и на дел од околното поле на брегот од Охридското Езеро, заокружен со високи планини:Петрино и Галичица од исток и Мокра и Јабланица од југ и запад. Надморската висина на Охридското Езеро изнесува 694 метри.Поглед кон центарот на Охрид

Во историска смисла, Охрид (античкото име му е Лихнидос) е “жив град “ две илјади и четиристотини години, со вткаени дострели на силната античка цивилизација. Градот Охрид е всушност културната историја на Р. С. Македонија “во мало”, како епископски центар во доцноантичките времиња, а подоцна (од раниот среден век навака) и преку надалеку прочуената Охридска Архиепископија низ вековите, градот ја претставува, исто така, целокупната црковна историја на Македонија, го носи епитетот Балкански Ерусалим. Преку дејноста на Св. Климент Охридски и првиот Сесловенски универзитет во Европа овој град бил и најзначајната официјална престолнина на првата Македоско-словенска држава, поточно на таканареченото Самоилово Царство.

Охрид е и денес културен и духовен центар на Р. С. Македонија и конечно Охрид и Охридското Езеро се светско културно и природно богатсво под заштита на УНЕСКО од 1980 година.

  • Слики од Охрид
  • Видео за Охрид
Слики од Охрид

Охрид Слики

Видео за Охрид

Културното наследство на Охрид

Еднаш Охрид – секогаш Охрид

Гастрономијата во Охрид


Природно наследство на Охрид

Активен туризам во Охрид

Настани и забава во Охрид