Ноќна трка


Кога?
28. 08. 2020 (петок)
Старт 21 часот
Должина 2 км

Старт – Патека Студенчишта, фитнес зона
Цел – Кеј Македонија, плато на Дом на Култура

*Бесплатно учество!

ОТКАЖАНО

поради ситуацијата со COVID-19

Контакт: ohridtrcat@gmail.com