Охрид трчаТ ЕКСПОКаде?
Кеј Македонија пред Хотел Палас. (Види на мапа)

Кога?
2 и 3 Jуни, oд 10:00 – 20:00 часот

Во склоп на манифестацијата Охрид трчаТ 2023 се организира спортско – промотивен изложбен простор кој се вика, Охрид трчаТ Експо, и на кој можат сите партнери, поддржувачи и соработници на Охрид трчаТ да се промовираат.
Исто така, Охрид трчаТ ЕКСПО, претставува место каде ќе можат сите пријавени тркачи да си ги подигнат своите стартни пакети.

Доколку сакате да бидете дел од Охрид трчат Експо Ве молиме да ни пишете на долупосочениот мејл, Ви благодариме.

Контакт: ohridtrcat@gmail.com