Охрид трчаТ ЕКСПОКаде?
Локација Кеј Македонија пред Octava Lounge Bar. Види на мапа

Кога?
Сабота, 05.06.2021 од 10 до 20 часот

Во склоп на трките Охрид трчаТ се организира изложбен простор – Охрид трчаТ – Експо каде се претставуваат спортско – туристичките содржини со нагласување на домашни и странски излагачи на спорско рекреативните брендови.
Во склоп на Охрид трчаТ Експо, тркачите ќе можат да ги превземат своите стартни пакети.

Сакате да излагате на Охрид трчат Експо?
Контакт: ohridtrcat@gmail.com