Охрид трчаТ ЕКСПОКаде?
Локација Кеј Македонија пред хотел Нова Ривиера. Види на мапа

Кога?
Сабота, 29.08.2020 од 10 до 20 часот
Петок и сабота, 28 и 29.08.2020 од 10 до 20 часот
Во склоп на трките Охрид трчаТ се организира изложбен простор – Охрид трчаТ – Експо каде се претставуваат спортско – туристичките содржини со нагласување на домашни и странски излагачи на спорско рекреативните брендови.
Во склоп на Охрид трчаТ Експо, тркачите ќе можат да ги превземат своите стартни пакети.

Сакате да излагате на Охрид трчат Експо?
Контакт: ohridtrcat@gmail.com