Охрид трчаТ ЕКСПОКаде?
Локација: Кеј Македонија пред Хотел Палас. (Види на мапа)

Кога?
3 и 4 јуни, oд 10-20 часот

Во склоп на трките Охрид трчаТ се организира изложбен простор – Охрид трчаТ – Експо каде се претставуваат спортско – туристичките содржини со нагласување на домашни и странски излагачи на спорско рекреативните брендови.
Во склоп на Охрид трчаТ Експо, тркачите ќе можат да ги превземат своите стартни пакети.

Сакате да излагате на Охрид трчат Експо?
Контакт: ohridtrcat@gmail.com