Биди и ти Волонтер

Биди и Ти дел од волонтерството , биди и Ти дел од еден поинаков Охрид, биди и Ти дел од дружењето и забавата на улиците на Охрид , биди и Ти дел од еден врвен спортски настан, биди и Ти дел од афирмацијата и промоцијата на спортски Охрид, биди и Ти дел од едукацијата на нашите деца, биди и Ти дел од организацијата на Охрид трчаТ 2023 година.