28 Септември

Детски треил

Детски треил е трка во должина од приближно 1.7km. Најголем дел од рутата поминува по широк земјен пат каде што се совладува висинска разлика од 80m.

ПРИЈАВИ СЕ
СТАРТЕН ПАКЕТ

Детски треил


  1. Стартен број
  2. Медал – финишер
  3. Маичка
  4. Освежување и храна
  5. Подароци од спонзорите
ПЕШТАНИ ЕКСТРИМ

ДЕТСКИ ТРЕИЛ

Подигањето на стартните пакети ќе биде на самата плажа на 50-тина метри од центарот на c. Пештани. Точното време за експо и почеток на трките ќе биде дополнително утврдено.

Пријавувањето на детската трка е бесплатно и се врши исклучиво преку нашата веб страна. Детската трка ќе има две категории возрасни и тоа 2009-2011 и 2012-2015. Секое пријавено дете на денот на трката треба да ја носи маицата од трката и стартното бројче.


ПРИЈАВИ СЕ

ПатекаВИСИНСКА РАЗЛИКА И РУТА

Најголем дел од рутата поминува по широк земјен пат каде што се совладува висинска разлика од 80m.
ПРОСЕЧЕН НАКЛОН

Просечниот наклон на патеката е околу 3.5 %.
ДОЛЖИНА НА ПАТЕКА

Пештани детски треил е трка во должина од приближно 1.7km.
НАДМОРСКА ВИСИНА

Надморската височина која се достигнува на оваа трка изнесува 788m.


ИНФОРМАЦИИ ЗА ТРКАТА


  • Награди
  • Освежителни станици
Награди

Награди ќе бидат доделени за првите 3 места, и тоа како во женска така и во машка конкуренција. Првопласираните ќе бидат наградени со богати подароци (стокови награди) обезбедени од нашите спонзори.

Освежителни станици