Опис на патеката за Акватлон


*Напомена: Објавените мапи се од Охрид трчаТ Акватлон 2022 година. Мапите за 2023 се во изработка и тие ќе се разликуваат од претходните само во делот на должините за пливање и трчање.