Старт/финиш зони за сите оние кои ќе трчаат на 6 јуни

Изготвени мапи за старт/финиш зоните согласно насоките и препораките на комисијата за заразни болести. Разгледајте ги убаво и запомнете ги насоките и протоколите зошто сите заедно мораме да ги почитуваме и да се придржуваме до нив за да бидеме одговорни пред себе и посебно пред сите други.
Во деновите пред нас ќе бидете известени (мејл, веб, медиуми, социјални мрежи) и текстуално и со саатница околу протоколот за доаѓање на старт зоната, времето за термален скрининг и доделувањето на наградите.

Старт зона

Финиш зона


Експо протокол