Регистрирани тркачи за

Акватлон

Ред. Бр. Стартен
БИБ Број
Категорија Име Презиме Пол Год. на
раѓање
Земја Град
1 1 Мастерс Иван Цветкоски Машки 1975 Македонија Охрид
2 2 Мастерс Klimentina Nikoloska Женски 1979 Македонија Ohrid
3 3 Деца 2 Калина Смилевска Женски 2011 Македонија Скопје
4 4 Деца 2 Ilijana Dimitrovska Женски 2012 Македонија Ohrid
5 5 Мастерс Damjan Nikolovski Машки 1992 Македонија Skopje
6 6 Мастерс Славчо Цветкоски Машки 1985 Македонија Охрид
7 7 Мастерс Кирил Пецаков Машки 1985 Македонија Охрид
8 8 Мастерс Mihajlo Ristovski Машки 1983 Македонија Struga
9 9 Јуниори Марко Пројчески Машки 2006 Македонија Охрид
10 10 Мастерс Веселинка Димитровска Женски 1981 Македонија Скопје
11 11 Сениори Marija Naumoska Женски 2002 Македонија Ohrid
12 12 Деца 1 Климент Ковачески Машки 2013 Македонија Струга
13 13 Деца 2 Тија Кукунешоска Женски 2010 Македонија Струга
14 14 Деца 1 Хади Исмаилоски Машки 2013 Македонија Струга
15 15 Деца 1 Виктор Опетчевски Машки 2014 Македонија Струга
16 16 Деца 1 Јован Кутаноски Машки 2014 Македонија Струга
17 17 Деца 1 Стефанија Кутаноска Женски 2014 Македонија Струга
18 18 Деца 1 Софија Кутаноска Женски 2014 Македонија Струга
19 19 Кадети Сара Пановска Женски 2009 Македонија Скопје
20 20 Мастерс Blerta Hani Женски 1987 Македонија struga
21 21 Деца 1 Бона Кукунешоска Женски 2015 Македонија Струга
22 22 Деца 1 Мона Кукунешоска Женски 2015 Македонија Струга
23 23 Деца 1 Matej Lazoroski Машки 2016 Македонија Struga
24 24 Деца 2 Матеј Настоски Машки 2011 Македонија Струга
25 25 Деца 2 Калина Димитровска Женски 2011 Македонија Скопје
26 26 Деца 2 Damjan Bezanoski Машки 2011 Македонија Struga
27 27 Мастерс Владимир Мујоски Машки 1981 Македонија Охрид
28 28 Мастерс Алма Чумбелиќ Женски 1976 Македонија Скопје
29 29 Мастерс Ана Распашковска Женски 1983 Македонија Скопје
30 30 Деца 2 Varvara Atanasovska Женски 2010 Македонија Skopje
31 31 Мастерс Aleksandar Atanasovski Машки 1979 Македонија Skopje
32 32 Мастерс Daniela Atanasovska Женски 1982 Македонија Skopje
33 33 Мастерс Миле Јовановски Машки 1983 Македонија Охрид
34 34 Мастерс Славјанка Георгиеска Женски 1972 Македонија Охрид
35 35 Деца 1 Андреј Радоешки Машки 2013 Македонија Скопје
36 36 Деца 1 Ирина Радоешка Женски 2015 Македонија Скопје
37 37 Сениори Невена Попоска Женски 1998 Македонија Струга
38 38 Деца 2 Симеон Јовановски Кацкаровски Машки 2011 Македонија Охрид
39 39 Деца 1 Ангела Пановска Женски 2013 Македонија Скопје
40 40 Кадети Тимотеј Тумбовски Машки 2007 Македонија Прилеп
41 41 Јуниори Симеон Тумбовски Машки 2005 Македонија Прилеп
42 42 Мастерс Миомир Алексовски Машки 1982 Македонија Скопје
43 43 Мастерс Filip Najdoski Машки 1987 Македонија Skopje
44 44 Сениори Nikola Ruvinov Машки 2000 Македонија Ohrid
45 45 Деца 2 Леонтина Џероска Женски 2012 Македонија Струга
46 46 Мастерс Дафина Богеска Женски 1982 Македонија Прилеп
47 Мастерс Martin Popchevski Машки 1979 Македонија Skopje
48 Мастерс Славчо Цветкоски Машки 1985 Македонија Охрид
49 Мастерс Mihajlo Ristovski Машки 1983 Македонија Struga
50 Мастерс Mihajlo Ristovski Машки 1983 Македонија Struga
51 Сениори Goran Zdravkovski Машки 1993 Македонија Macedonia
52 Сениори Горан Здравковски Машки 1993 Македонија Битола
53 Мастерс МАРИНО ГОГОВ Машки 1964 Македонија ОХРИД
54 Мастерс Alma Chumbelikj Женски 1976 Македонија Skopje
55 Мастерс Alma Chumbelikj Женски 1976 Македонија Skopje
56 Мастерс Alma Chumbelikj Женски 1976 Македонија Skopje
57 Јуниори Марко Пројчески Машки 2006 Македонија Ohrid
58 Деца 2 Елизабет Барануаи-Кукунешоска Женски 2010 Македонија Струга
59 Деца 2 Marko Shavreski Машки 2012 Македонија Struga
60 Сениори Nikola Kutanoski Машки 1986 Македонија Struga
61 Мастерс Ивона Опетчевска Женски 1984 Македонија Струга
62 Мастерс Ѓурѓица Кутаноска Женски 1988 Македонија 6330
63 Деца 2 Матеј Настоски Машки 2011 Македонија Струга
64 Мастерс Natasa Mitreska Bezanoska Женски 1975 Македонија Ohrid
65 Кадети Миа Мачоска Женски 2008 Македонија Струга
66 Кадети Олса Орани Женски 2007 Македонија Струга
67 Мастерс Ivan Stojanovski Машки 1980 Македонија Kumanovo
68 Мастерс Миле Јовановски Машки 1983 Македонија Охрид
69 Сениори Славјанка Георгиеска Женски 1972 Македонија Охрид
70 Деца 2 Sofija Smiceska Женски 2011 Македонија Ohrid
71 Сениори Nikola Ruvinov Машки 2000 Македонија Ohrid
72 Сениори Bisera Nikoloska Женски 2000 Македонија Ohrid
73 Сениори Goce Martinoski Машки 1981 Македонија Ohrid
74 Мастерс Anastas Shavreski Машки 1983 Македонија Struga
75 Сениори Goce Martinoski Машки 1981 Македонија Ohrid
76 Сениори Goce Martinoski Машки 1981 Македонија Ohrid
77 Деца 2 Ana Pejoska Женски 2012 Македонија Струга
78 Деца 2 Ведран Атанасоски Машки 2012 Македонија Скопје
79 Кадети Naum Stojanovski Машки 2008 Македонија Ohrid
80 Кадети Naum Stojanovski Машки 2008 Македонија Ohrid
81 Кадети Naum Stojanovski Машки 2008 Македонија Ohrid
82 Мастерс Теодор Андоноски Машки 1987 Македонија Охрид