Правила и Прописи Акватлон

 • Општо
  • Натпреварувачите, клубовите и сите придружници мора да ги извршуваат сите инструкции од официјалните лица.
  • Одговорност на натпреварувачите/клубовите/родителите/возрасните придружници е да бидат подготвени за настан и да се погрижат опремата и облеката на натпреварувачот да бидат соодветни за наменетата цел.
  • Настаните во Акватлон се индивидуални. Секоја тимска работа која дава предност пред другите конкуренти е забранета.
  • Медицинскиот персонал има апсолутно овластување да отстрани натпреварувач од трката кој според нив е физички неспособен да продолжи.
 • Клубови / Родители / старатели / придружни возрасни
  • Клубовите / Родителите/старателите/возрасните придружници мора да ги извршуваат сите упатства од официјалните лица.
  • Родителите/старателите/Возрасните што ги придружуваат мора да се однесуваат на соодветен начин и да не го омаловажуваат спортот, натпреварувачите и организаторите.
  • Прекршувањето на следново ќе резултира со дисквалификација на натпреварувачот:
   • лош или навредлив јазик
   • непостапување со службените лица со почит
   • непослушност на судиите
   • надворешна помош
   • манипулација со опремата
  • Клубовите/Родителите/старателите/возрасните придружници не смеат да им предаваат шишиња со вода или која било друга опрема на натпреварувачите за време на настанот.
 • Пливање
  • Натпреварувачите во секое време треба да пливаат и да внимаваат на другите натпреварувачи. Остварувањето контакт, освен случајно, ќе биде прогласено за неспортско однесување и ќе доведе до дисквалификација.
  • Не е дозволено нуркање.
  • На ниту еден натпреварувач нема да му биде дозволено да продолжи кој според мислењето на официјалните лица на трката не е способен да го стори тоа.
 • Чипови за трки
  • Натпреварувачите  ќе добијат чип кој се поставува на ногата и истиот задолжително се враќа после трката. Изгубен чип  значи дека нема измерено време и нема пласман. Надоместокот за изгубениот чип е 1.500 денари. Покрај чипот, 1 час пред стартот, сите учесници ќе бидат маркирани на нозете и рацете.
 • Завршување на пливањето
  • За да ја заврши трката, секој натпреварувач мора да ја заврши означената патека како што е наложено од официјалните лица на трката.
 • Трчање
  • Ниту една форма на движење освен трчање или одење не е дозволена.
  • Не е дозволена индивидуална поддршка/шетање со велосипед или пеш, освен онаму каде што е обезбедено од организаторот.
  • Сите натпреварувачи мора да носат триатлон одела или костими за капење, соодветни обувки и маица за трчање.
  • Натпреварувачите мора да ги следат упатствата од кој било член на организаторот на трката.
 • Област на транзиција
  • Со цел да се избегнат несреќи, да се заштити опремата и да се заштитат личните поседи, натпреварувачите не смеат да носат помошници, пријатели или членови на семејството во која било преодна област кога трката е во тек.
  • Не е дозволена никаква помош освен онаа дадена од организаторите.
  • Опремата на натпреварувачите мора да биде поставена во корпа со означен стартен број во зоната на промени.
  • Натпреварувачите не смеат да се мешаат со опремата на друг натпреварувач во преодниот простор.
  • Облеката мора да биде поставена во корпата, не оставајки ништо надвор од неа.  Секој предмет кој случајно или намерно е надвор од означената корпа се казнува со 10 секунди време во Пеналти бокс.
 • Судија на трка
  • Судијата, со организаторот на трката, ќе има целосна јурисдикција над настанот. Доколку е потребно, и со совет од експерти за безбедност, судијата ќе има овластување да откаже или скрати настан од безбедносни причини.
 • Казни
  • Натпреварувачите може да бидат казнети само од судиите на трката.
  • Во секое време до објавување на конечните резултати може да се изречат казни или дисквалификации.
  • За прекршоци ќе бидат изречени следните казни.
   • Дисквалификација:
    • Навредлив јазик
    • Нуркање
    • Непочитување на судиите
    • Голотија
    • Надворешна помош (освен онаа дадена од организаторот)
    • Неспортско однесување.
   • Формално предупредување – aко грешката не се отстрани по предупредување, крајната санкција е Дисквалификација:
    • Нелегална опрема (пливање или трчање)
    • Незаконски напредок (за време на пливање или трчање)
    • Топлес
   • Временска казна 10 секунди
    • Временските казни ќе бидат изречени (кои не може да се поправат по формално предупредување) во делот од трчањето Penalty box. Доколку на таблата го видите вашиор стартен број, треба сами да застанете и да ви се признае казната. Доколку не се застане и не се издржи казната од 10 секунди, следува дисквалификација.
   • Неправилностите на курсот резултираат со дисквалификација, освен ако натпреварувачот не се врати во точката во која ја напуштила патеката, или бод на патеката пред неа, а потоа ја заврши патеката.
 • Жалби
  • Може да се поднесат жалби против колегите натпреварувачи, другите вклучени страни и организацијата на трката.
  • Жалбата е барање за преиспитување на одлука донесена од судија.
  • Не може да се поднесуваат жалби против „повиците за пресуда“ од официјални лица. Пресудите вклучуваат, но не се ограничени на неспортско однесување.
  • Жалбите мора да се направат писмено во рок од еден час по известувањето за казната.
  • Жирито на трката се состои од судијата на трката, организаторот на трката и уште еден одговорен член на организацијата назначен од судијата.