Правила и Прописи – Пештани Екстрим Вертикал

Правила и услови за учество:

Секој натпреварувач мора да е свесен за тежината и специфичноста на трката. Трката е релативно кратка и интензивна и секој натпреварувач мора да е во добра физичка подготвеност. Исто така, натпреварувачите треба да бидат подготвени да се справат со проблемите кои се својствени за ваквите типови на трки, како и:

 • Да бидат свесни дека личната безбедност на планина во голема мера зависи од способноста за прилагодување и адаптација при соочување со различни проблеми
 • Да ја имаат добро проучено рутата на трката
 • Да знаат дека трката има делови со фиксирани јажиња чија цел е олеснување на искачувањето
 • Строго да се придржуваат до рутата посочена од Организаторот
 • Во случај на откажување на натпреварувачот, тој е должен да ги следи инструкциите на членовите на Организаторот и да се врати до почетната (стартна) точка
 • Во случај на одрон на камен/камења секој натпреварувач е должен да предупреди од можната опасност од одронот, на натпреварувачите кои се блиску до него
 • Забрането е да се трча со туѓо стартно бројче
 • Претекнување на натпреварувачите е можно само на соодветни места, ги има многу долж патеката но на места е невозможно и опасно
 • За време на трката забрането е користење на слушалки и други слични уреди
 • Забрането е користење на планинарски стапиња (стапчиња за трчање) за време на целата трка
 • Временски лимит за завршување на трката е 3 часа

Покрај индивидуалното учество, на трката може да се направи и тимско учество.

 • При пополнување на онлајн пријавата за секој учесник во полето “Клуб/Team Building“ напишете го името на вашата екипа или одберете од веќе понудените екипи (проверете можеби некој од вашиот тим веќе го додал името на тимот).
 • ВАЖНО! Името на екипата мора да биде напишано на латиница (заради системот за обработка на податоци) и мора да биде истото за секој член бидејќи системот нема да може да препознае дека сте од иста екипа. На пример, ако вашето име на екипата е Ohrid trcaT тогаш треба за сите членови од екипата при пријавување да го одберете името Ohrid trcaT.
 • Ако сакате вашата екипа да се најде на ранг листата, тогаш вашиот тим треба да брои најмалку 3 натпреварувачи-ки. Максималниот број на натпреварувачи-ки во екипата не е ограничен, пример ако сте пријавиле 8 натпреварувачи-ки во рангирањето за твојата екипа ќе се земат времињата само на најдобрите 3 натпреварувачи-ки.
 • Рангирањето на трката ќе се изврши во две категории (мажи/жени).
 • Еден натпреварувач-ка не смее да биде пријавен-а за две екипи, доколку тоа се случи тој натпреварувач ќе биде дисквалификуван од рангирањето на екипата.

Услови за регистрација на трката:

Трката е отворена за учество на сите натпреварувачи кои на денот на трката имаат полни 16 години. Натпреварувачите кои имаат помалку од 18 години, при подигање на стартните пакети треба да достават изјава за согласност на еден од нивните родители, за учество на трката.

Во случај на виша сила, неповолни временски услови или било која друга околност што може да ја загрози безбедноста на натпреварувачите, Организаторот го задржува правото во било кое време да ја измени рутата и терминот на започнување на трката, се со цел зголемена безбедност на натпреварувачите.

Почитување на животната средина – казни –дисквалификација:

Националниот парк Галичица препознатлив по својата богата и ретка природа и неповторлива убавина, во 1958 година е прогласен за национален парк со цел да се зачува растителниот и животинскиот свет и природниот изглед на планината Галичица. Околу 2/3 од Паркот е вклучен во границите на Светското природно и културно наследство на охридскиот регион, впишано на листата на Светско културно и природно наследство на УНЕСКО.

Трката се одржува во срцето на националниот парк Галичица, токму поради тоа учесниците се обврзуваат дека ќе ја почитуваат животната средина и природните области преку кои поминуваат, особено:

 • Строго е забрането е фрлање на било какви отпадоци и ѓубре долж патеката
 • Учесниците мора да го чуваат своето ѓубре и амбалажи со себе, се до враќање во селото Пештани каде ќе можат да го фрлат ѓубрето во соодвенти канти за отпадоци.
 • Организаторот има екипа на луѓе кои ќе ја поминат целата патека по завршувањето на трката со цел да се осигура дека патеката е чиста
 • Учесниците кои нема да ги почитуваат наведените правила ќе бидат дисквалификувани од трката
 • Секој во Организацијата е овластен да ги следи и спроведува овие правила

Авторски права на фотографиите:

Сите учесници изрично ги отстапуваат правата од фотографиите на овој настан на самиот Организатор. Организаторот ќе има ангажирани фотографи кои ќе бидат распоредени на старт, во текот на патеката и на финиш од патеката.

Безбедност и медицинска помош:

Секој учесник на трката треба да биде свесен за ризиците кои ги носат ваквите видови на трки. Со цел обезбедување на целосна безбедност на учесниците, Организаторот во соработка со Планинската Спасителна Служба, ќе се погрижи голем дел од рутата да биде обезбедена од самата Спасителна Служба.

Секој учесник којшто се наоѓа во посериозен проблем или е посериозно повреден, може да побара помош:

 • На бројчето впишано на самиот стартен број (13-112)
 • Да побара помош од друг учесник
 • Да побара од друг учесник да повика брза помош за него

Сите натпреварувачи се обврзани да им помогнат на другите учесници кои се во опасност или се соочуваат со посериозен проблем и мора веднаш да повикаат брза помош.

Не заборавајте дека ваквите неочекувани настани кои се случуваат во вакво опкружување може да ве натераат да чекате за помош подолго од очекуваното. Затоа вашата безбедност зависи и од она што сте го понеле со вас.

Спасувачите и лекарите, како и официјалните лица назначени од Организаторот на трката се овластени да го отстранат секој учесник за кој сметаат дека не е способен да продолжи со трката.

Сите учесници на трката кои ќе ја напуштат маркираната рута повеќе не се под одговорност на Организаторот на трката.