Училишна трка


Училишната трка е за деца од 13-14 години и неа заедно ја организираме со Сојузот за училишен спорт – Охрид.

ОТКАЖАНО

поради ситуацијата со COVID-19

Кога?
13. 05. 2020 (среда)
Старт 11 часот
Должина 500 метри

Старт – Кеј Македонија, Хотел Ројал
Цел – Кеј Македонија, споменик Кирил и Методиј

Контакт: ohridtrcat@gmail.com