Регистрацијата за трката Охрид трчаТ 2022 е ЗАТВОРЕНА.

Лесни тренинзи и се гледаме на стартот!