Регистрацијата за трката Охрид трчаТ 2021 е ЗАТВОРЕНА.

Лесни тренинзи и се гледаме на стартот!