Регистрацијата за трката од 5к е затворена! / The registration for the 5k race is closed!

August 15, 2020

Официјално ве известуваме дека предвидената бројка на учесници е исполнета и е затворена регистрацијата за трката од 5к! Има уште неколку слободни места за полумаратонот од 21к!

Officially we inform you that the estimated number of participants is filled and the registration for the 5k race is closed! Few more free places for the half marathon 21k!