2021 November

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination, a new normal that has evolved from generation.
259457056_1881551478694689_8227516010476869525_n.jpg

November 23, 2021

Тркачките настани без разлика дали се на улица, планина или на стадион се едни од главните промотори на здравите навики кај луѓето, афирмацијата на заедницата и државата а во последната деценија и поттикнувачи на економската потрошувачка а со тоа и економскиот развој на заедницата и државата. Околу ова и околу многу други работи поврани со тркачките настани ќе си помуабетиме со колегите на Панелот. Нашата заедничка цел е јасна, афирмирање на сето она што го работиме за тркачките настани и за целокупното наше општество.

Тема: Спортски тркачки настани
Панел дискусија во организација на Охрид трчаТ и Delegation of the European Union, Skopje
Локација: Europe House Skopje
Старт: 12 часот