Најдоброто од Охрид трчаТ 2020!

September 4, 2020

Кога во многу специфична ситуација со триста протоколи и мерки на самиот настан и ЕКСПО со сто протоколи и мерки имате резултат кој ви говори дека ниту еден, внимавајте ниту еден учесник, не отстапи од почитувањето и придржувањето на насоките и протоколите, нема што посебно да се кажиТ туку едно единствено БРАВО и големо БЛАГОДАРАМ!