Една година Детска атлетика / One year Kids athletics

April 10, 2022
Една година со вас исполнета со убајни и убајни…
Децата се клучот на успехот не само на едно семејство, спортски клуб туку и на целото општество. Ние се обидуваме барем во еден мал дел да придонесиме и со поддршка на родителите се надеваме успеваме.
Благодарност до сите за фантастична прва година на Охрид трчаТ Детска атлетика!
Продолжуваме напред и само напред, да сме здрави и живи и да се дружиме уште многу години!