Регистрацијата е отворена!/Registration in open! – Peshtani Extreme Vertical

February 15, 2023
Peshtani extreme vertical е спремен за сите планински тркачи кои сакаат предизвик.
Предизвикот голем, убајните уште поголеми (Пештани / National Park Galicica ) за викенд дружење какво може само да посакате.
Од денес и официјално отворени за регистрација на една од двете трки, Peshtani extreme vertical и Peshtani Kids Trail.

 

Peshtani extreme vertical is ready for all mountain runners who want a challenge.
The challenge is big, but the beauties are even bigger (Pestani / National Park Galicica) for a great weekend that you could only wish for.
As of today, registration is officially open for one of the two races, Peshtani extreme vertical and Peshtani Kids Trail.