Информации за крстарењата со брод / Boat Cruising Information

May 29, 2023
Искористите ги можностите кои ги имате за да ги видите природните и културно-историските убавини на Охрид и Св. Наум во комбинација со малку романтика. 😉😉😉
Доколку сте учесник на полумаратонот и на штафетниот полумаратон Ве следуваТ и попуст од 20%. 👍👍👍
Целодневна тура Охрид-Св. Наум 12 евра со попуст, и
ноќно крстарење 8 евра со попуст. ⚓️⚓️⚓️

Take advantage of the opportunities you have to see the natural and cultural-historical beauties of Ohrid and St. Naum combined with a bit of romance. 😉😉😉
If you are a participant in the half-marathon and relay half-marathon, you will get a 20% discount. 👍👍👍
Full-day tour Ohrid-St. Naum is 12 euros with a discount, and
the night cruise is 8 euros with a discount. ⚓️⚓️⚓️