ОДЛОЖЕНО: Спортски тркачки настани

November 23, 2021

Тркачките настани без разлика дали се на улица, планина или на стадион се едни од главните промотори на здравите навики кај луѓето, афирмацијата на заедницата и државата а во последната деценија и поттикнувачи на економската потрошувачка а со тоа и економскиот развој на заедницата и државата. Околу ова и околу многу други работи поврани со тркачките настани ќе си помуабетиме со колегите на Панелот. Нашата заедничка цел е јасна, афирмирање на сето она што го работиме за тркачките настани и за целокупното наше општество.

Тема: Спортски тркачки настани
Панел дискусија во организација на Охрид трчаТ и Delegation of the European Union, Skopje
Локација: Europe House Skopje
Старт: 12 часот