Регистрацијата за акватлон се затвара наскоро!

August 21, 2022
Сите кои што не сте се пријавиле, а сакате да бидете дел од првото издание Охрид трчаТ Акватлон, Ви остануваат уште неколку часа можност тоа да го направите!
Пријавата ја затвораме на 21 август 23часот и 59мин.