Големата група на Охрид трчаТ Детска Атлетика

December 4, 2022
Повелете почитувани тркачи, рекреативци, компании, институции уште една причина зошто требиТ да сте дел од Охрид трчаТ 2023 / Ohrid Running Weekend 2023 и од идните изданија.
За нас ова е најголемата и затоа кога ќе се пријавувате на една од нашите трки, www.ohridtrcat.mk , знајте дека Вашата пријава не значиТ само поддршка за Вас (стартен пакет) и нас (настан) туку значиТ и нешто многу, многу поголемо, кое ние го ствараме и градиме како организатори и клуб.