Повик за волонтери! / Call for volunteers!

March 14, 2023
Повик за волонтери при Клубот на волонтери “Охрид трчаТ”
Дали сте подготвени за дружба?
Сакате да бидете дел од најголемите спортски настани во Охрид, но и во Македонија?
✅Едукативни работилници;
✅Нови познанства;
✅Многу забава.
Доколку сте заинтересирани пополнете го наредниот прашалник:
JOIN OUR Ohrid Running Weekend VOLUNTEERS TEAM.
Make a difference and join our team of volunteers! Together, we can make a beautiful event, many friendships, and we can have a beautiful spent time!
If you are interested, fill out the following questionnaire: