30 days to go!

May 4, 2023
Се приближуваме 😎😎😎
Последен повик за регистрација на 21к и штафетен полумаратон доколку сакате да имате драј фит маица во Вашиот стартен пакет. Последниот ден во кој ќе ја имате таа опција е 7 мај, 23:59 часот, после тоа нема да ја имате таа можност. ⌛️⌛️⌛️
We are getting close 😎😎😎
Final call for 21k and half marathon relay if you like to have a dry-fit t-shirt in your starting package. The last day is 7 May, 23:59, after that, you will not have that opportunity. ⌛️⌛️⌛️