Тим билдинг учество / Team building participation

May 7, 2023
Сеуште имате време да се организирате како компанија, група, клуб и да креирате тим на Охрид трчаТ 💪💪💪
Охрид трчаТ и неговиот викенд концепт е посебно привлечен за Вас. Покрај трките на 21к и 5к тој нуди многу активности (концерти, ноќна трка, паста забава, социјални активности) кои треба да ги искористите за да ја подобрите атмосферата, комуникацијата, продуктивноста и духот во Вашата компанија, клуб, група. 👍👍👍
Охрид трчаТ за Вас, затоа побрзајте, рокот е до 14 Мај, креирајте тим и уживајте во Охрид и Охрид трчаТ 2023 / Ohrid Running Weekend 2023. 😎😎😎
Пријавите се: www.ohridtrcat.mk

You still have time to organize yourself as a company, group, or club and create a team at Охрид трчаТ 💪💪💪
Охрид трчаТ and its weekend concept are especially attractive for you. In addition to the 21k and 5k races, it offers many activities (concerts, night run, pasta party, social activities) that you should use to improve the atmosphere, communication, productivity, and spirit in your company, club, or group. 👍👍👍
Охрид трчаТ is for you, so hurry up, the deadline is May 14, create a team and enjoy Ohrid and Охрид трчаТ 2023 / Ohrid Running Weekend 2023. 😎😎😎