Лајк за сите кои се пријавивте до сега / Like for everyone who has registered so far

May 14, 2023
Лајк за сите кои се пријавивте до сега на Охрид трчаТ 2023 / Ohrid Running Weekend 2023. 👍👍👍
За стартен пакет уште неколку часа, за тие кои задоцнија од утре само стартно бројче, а за сите уште 20 дена. 😎😎😎
Побрзајте; www.ohridtrcat.mk

Like for everyone who has registered so far for Охрид трчаТ 2023 / Ohrid Running Weekend 2023. 👍👍👍
A few more hours for the starting package, for those who are late from tomorrow only a starter number, but for all 20 days more.😎😎😎