Пет години Културолошка иницијатива 5 до 12 – Охрид

June 4, 2023
Пет години Културолошка иницијатива 5 до 12 – Охрид, пет години креатива, пет години светло во тунелот. 💪💪💪
Честит јубилеј, да ни сте здрави и живи и креативни уште многу, многу години. 👍👍👍
Вечер честитаме а утре ќе го прославиме на Охрид трчаТ 😉😉😉