Рачна изработка од Lihnidati Art / Handmade by Lihnidati Art

September 23, 2023
🇲🇰 Пештански чун изработен рачно од дрво орев, од Bache Handmade Design, за првата во женска и првиот во машка конкуренција на Вертикалот 👏👏👏
Исто така за најдобро пласираните и во детска трка и во Вертикалот имаме чаши и чинии рачно изработени од Lihnidati Art 👏👏👏

🇬🇧 Peshtani old boat, handmade from walnut wood, by Bache Handmade Design, for the first in the women’s and the first in the men’s competition at the Vertical 👏👏👏
Also for the best place in the children’s race and in the Vertical, we have cups and plates handmade by Lihnidati Art 👏👏👏