Денес е денот за детска треил трка / Today is the day for the children’s trail race

September 23, 2023
🇲🇰 Денес е денот за детска треил трка, Peshtani Kids Trail. 👍👍👍
Потсетување, од 10:00 – 11:30, е подигнувањето на стартните пакети за сите учесници на детската трка. Старт на првата трка е 12 часот. Се гледаме Пештани👊
🇬🇧 Today is the day for the children’s trail race, Peshtani Kids Trail. 👍👍👍
A reminder, from 10:00 – 11:30, is the pick up of the start packages for all participants of the children’s race. The start of the first race is at 12 o’clock. See you in Peshtani👊