Нова патека за 21к и 21к штафета! / New track for 21k and 21k relay!

April 5, 2024
Важна информација ❗️❗️❗️
Сите учесници на 21к и 21к штафета оваа година ќе трчаат на нова патека, која на наше големо задоволство ќе е еден круг и која ги вклучува најубавите места за трчање во Охрид. 💪💪
Благодарност до СВР Охрид за разбирањето и соработката. Заедно креиравме патека, притоа внимавајќи на секојдневните потреби на граѓаните, која ние веруваме ќе е уште еден голем плус кон уште поголемата промоција и афирмација на трчањето и Охрид 👏👏👏
За повеќе информации посетите го следниот линк:

Important information ❗️❗️❗️
All participants of the 21k and 21k relay this year will run on a new track, which will be one lap and include the most beautiful places for running in Ohrid. 💪💪
Thanks to SVR Ohrid for their understanding and cooperation. Together we created a running track which we believe will be another big plus towards the even greater promotion and affirmation of running and Ohrid 👏👏👏
For more information visit the following link: