Акредитации / Accreditations

May 28, 2024
За сите учесници на трките на 21К и 21штафета имаме акредитации кои овозможуваат многу попусти и бесплатни влезници во нашите најпосетувани музеи и цркви. ❤
Промоцијата на нашето културно и историско богатство и промоцијата на нашите угостители и занаетчии се многу важен дел од сето она што го работиме, затоа почитувани учесници искористете ја Вашата акредитација и уживајте во убавините на Охрид и охридската традиција и култура. 👍
Благодариме на сите за поддршката во афирмацијата на охридското. 👏👏👏

For all participants of the 21K and 21 relay races, we have accreditations that allow many discounts and free entrances to our most visited museums and churches. ❤
The promotion of our cultural and historical heritage and the promotion of our innkeeper and our craftsman are a very important part of everything we do, so respected participants, use your accreditation and enjoy the beauties of Ohrid and the Ohrid tradition and culture. 👍
We thank everyone for their support in the affirmation of Ohrid. 👏👏👏

#охридтрчаТ2024 #ohridrunningweekend2024 #runfunenjoyohrid2024 #стартенброј #startingnumber