Важно инфо за GetPica и вашите фотографии! / Important info about GetPica and your photos!

June 1, 2024
Важно инфо за GetPica и вашите фотографии!
Како работи оваа услуга? Многу лесно!
Еве што треба да направите.
Пред да започне трката одете на www.getpica.com или симете ја мобилната апликација на вашиот телефон и креирајте ваш профил доколку го немате креирано од некој претходен настан. Внеси го твојот код кој е испринтан на твојот стартен број.
Превземете ја апликацијата од следниве линкови:
*Оваа услуга е достапна за трките 21К и 21К Relay. Останатите учесници на трката ќе можат да ги пронајдат своите фотографии во албумите кои ќе се достапни после трката на официјалниот фејсбук профил на Охрид трчаТ.

—————————-

Important info about GetPica and your photos!
How does this service work? Very easy!
Here’s what you need to do.
Before the race starts go to www.getpica.com or download the mobile app to your phone and create your profile if you haven’t created one from a previous event. Enter your code printed on your start number.
Download the application from the following links:
*This service is available for the 21K and 21K Relay races. The other participants of the race will be able to find their photos in the albums that will be available after the race on the official Facebook profile of Ohrid Running Weekend.

#охридтрчаТ2024 #ohridrunningweekend2024 #runfunenjoyohrid2024 #funzone #recovery #runners