Има уште стартни броеви за пријава / Тhere are still starting numbers for registration

May 16, 2023
📣📣📣
За сите кои заборавија, чекаа 5 до 12, не читаа, ги известуваме дека имаТ уште стартни броеви за пријава. Бројот е ограничен затоа побрзајте зошто и нив ќе ги снемаТ. 😉😉😉
Важно, со Вашата пријава добивате само стартен број. 😁😁
Инфо на: ohridtrcat@gmail.com

📣📣📣
For all those who forgot, waited 5 to 12, and didn’t read, we inform them that there are still starting numbers for registration. The number is limited, so hurry up because they will be gone too very shortly. 😉😉😉
Important, with your application you only get a starting number. 😁😁
Info at: ohridtrcat@gmail.com