Охрид трчаТ дигитална диплома / Ohrid Running Weekend digital diploma

June 7, 2023

Вашата Охрид трчаТ дигитална диплома 😎😎😎
Одите на www.tagtiming.mk кликнете на Вашето име и презиме и симните си ја 👍👍

Your Ohrid Running Weekend 2023 digital diploma 😎😎😎
Go to www.tagtiming.mk, click on your name and surname, and download it 👍👍

Kostal Macedonia Стопанска банка АД – Скопје Bimilk LTH Castings Karmen Baucentar Општина Охрид Агенција за млади и спорт / Agency of youth and sport
#ОхридтрчаТ2023 #OhridRunningWeekend2023 #RunFunEnjoyOhrid2023