Registrations for Aquathlon 2023 are open!

December 15, 2022
И официјално второто издание на Охрид трчаТ Акватлон е отворено за регистрација.
Впечатоците, позитивните критики од првото издание и големиот интерес не мотивираа да започнеме со подготовките за второто издание многу порано така што од денес вратите за сите Вас, акватлонци, е отворена.
Регистрирајте се на: https://www.ohridtrcat.mk/aquathlon-mk/
Officially, the second edition of Охрид трчаТ Акватлон is open for registration.
The impressions and positive reviews from the first edition motivated us to start preparations for the second edition much earlier, so from today, the door is open for all of you, aquathlon people.